tirsdag 23. mars 2010

Vestlig forbruk
Illustrasjon til Fagbladet som tar for seg søppelproblematikken i en global målestokk.